Vesle Daniel som ville ut i verda. Av Jacob Sande. Konfirmantgåve til min sønn Daniel som er oppkalla etter han i denne songen.