11. des, 2011

Repet/The rope

Du stramar til
Ved fjære sjø
Båten berre heng
i vasskorpa

Du tek ikkje inn vatn
Treng ikkje ause
Ikkje enno...

Det flør
Repet slaknar gradvis
Om halsen
Løkkja slaknar...

Det er nesten plass til heile neven
Innmed
Du pustar fritt
Vil syngja!

Men først må du ausa båten...


I will translate this poem to english later..

Grethe Kjøsnes